Ο Όμιλος SppMedia ιδρύθηκε τον Μάιο του 1999 με την έκδοση του περιοδικού must. Έκτοτε η ανάπτυξη και εξέλιξη του υπήρξε σταθερή και πολυσχιδής. Αρχικά ως αμιγώς εκδοτικός οίκος περιοδικών και εξελικτικά ως μιντιακός όμιλος που επεκτείνεται σε όλο σχεδόν το φάσμα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Δύο δεκαετίες μετά την ίδρυση του παραμένει ως ένας εκ των σημαντικότερων εκδοτικών οίκων της χώρας, ενώ κατέχει ηγετική θέση στην ραδιοφωνία (3 ραδιόφωνα), την εξωτερική διαφήμιση, στις εκδηλώσεις αλλά και στον σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών.

The SppMedia Group was founded in May 1999 with the first publication of must magazine. This then sparked its development and evolution within the industry. Initially operating as a publishing house for magazines, the company slowly evolved into a media group extending to all facets of entertainment and information. Two decades after its founding, SppMedia continues to maintain a position as one of the most important publishing houses in the country, while holding a leading position in radio (3 radios), οut of home media, events and the design and development of mobile applications.

1Madwalk2017.jpg